X
 • Stockholms län

 • Göteborg & VG Region

 • Blekinge län

 • Norrbottens län

 • Utomlands - Ej Sverige


 • Mäklarinformation

  Bostadsyta och andelstal.
  Sammanlagt äger föreningen 22 st lägenheter och förvaltar fastigheten Rättaren 1 Vänersborg.
  Tomtareal 10664 kvm
  Fördelning av lägenheter:

  Hustyp   Bost.yta  Ant.lägh. Andelst. T.yta kvm

  A3            85 kvm        2                3,9%      170 
  B4            91 kvm        2                4,3%      182

  C4            118 kvm      12              4,6%     1416

  E5/D5       138 kvm       5               4,7%     690
  F6            142 kvm        1              4,9%     142

  Garage
  Antal garagelängor:     3 st
  Antal garageplatser:   22 st
  Garageyta:               462 kvm

  Årsavgift
  Det har skett en ökning med 2% fr.o.m 1 december 2016.

  Bredband
  Fastigheten har bredband och digital-TV via ComHem AB. Nytt avtal tecknas fr.o.m 2015-07-01

  Stadgar
  Se under sidan Styrelse - Bifogade filer

  Underhållsplan
  Se bifogad underhållsplan på sidan Styrelse - Bifogade filer.

  Förvaltningsberättelse 2018
  Se aktuell Förvaltningsberättelse på sidan Styrelse & styrdokument.

  Information om överlåtelser  
  Inga överlåtelser har skett under 2014. Under 2015 har en överlåtelse skett. Under 2016 har ingen överlåtelse skett. Under 2017 har två överlåtelser skett. Under 2018 har en överlåtelse skett. Under 2019 sker en överlåtelse. Under 2020 sker en överlåtelse.

  Överlåtelseavgiften
  är 2,5% av rådande prisbasbeloppet vilket idag blir runt 1 100 kronor. Betalas av köparen. Beslutat av föreningens styrelse och inskrivet i stadgarna.

  Pantsättningsavgift
  Föreningens stadgar medger, för närvarande, ingen pantsättningsavgift.

  Ekonomihandläggare
  Rickard Kylberg sköter för närvarande föreningens bokföring, bokslut, bankkontakter samt löpande utgifter.

  Kontaktperson
  För mer information, kontakta Claes Jönsson via E-post: [javascript protected email address]

  Annonser