X
 • Stockholms län

 • Göteborg & VG Region

 • Blekinge län

 • Norrbottens län

 • Utomlands - Ej Sverige


 • Välkommen

  Samfälligheten Husaren är belägen i Vänersborg och drivs och förvaltas av bostadsrättsföreningarna Rättaren, Förvaltaren och Inspektoren. Sammfälligheten förvaltar 2 kvartersstugor, tecknar gemensamt avtal för snöröjning, TV och bredband.

  Driften av Samfälligheten bekostas och fördelas proportionellt mellan de 3 bostadsrättsföreningarna.

  Kvartersstugorna går att boka fritt för medlemmar i bostadsrättsföreningarna.

  Styrelsen består av 2 medlemmar från respektive bostadsrättsförening och väljs ett år i taget på årsmötet.