Välkommen

Övergårds samfällighetsförening finns i Kyrkenorum, Stenungsund och består av 72 friliggande fastigheter fördelade på 8 byar som var o en innehåller lekplatser och grönytor. Samfälligheten bildades 1980 i samband med att hela området byggdes upp och vi är en av tre samfälligheter på sammanlagt 159 fastigheter.  Till varje hus hör ett garage igemensam garagelänga och en parkeringsplats.

I området har vi dagis, förskola och grunsskola 1-6. Även en ny sporthall ligger precis intill skolan.  

Två av Västtrafiks busshållplatser, ligger längs Bollstensvägen utanför området.

Varje by representeras i styrelsen av en byrepresentant. Som sådan är du byns representant i styrelsen och byns informationsansvarige.
Du har också ansvaret för att samla byn till årliga underhåll,  höst och vårstädningar.

Samfällighetsavgiften på 1000kr/mån. betalas kvartalsvis.Avgiftens storlek bestäms av årsmötet. Avgiften är till för att finansiera bl.a. skötsel av garagen, el till garagen, gångbelysningen, asfaltering, snöröjning, försäkring samt avgift för fiberanslutning. Förslag på årligt underhåll kopplat till dessa kostnader och övrigt underhåll ges inför varje årsmöte.

Som många bostadsområden, medverkar Övergård i brottsförebyggande ”Grannsamverkan”. Du kan få mer information här:https://samverkanmotbrott.se
Vi uppmuntrar också medlemmarna attansluta sig till appen ”Safeland”. Se merpå: https://www.safe.land/se Gå in på grupper/Övergårds samfällighet