Mer information om Egrannar.

Innehåll:


Snygg hemsida med personlig inloggning.

Med Egrannar får ni en snygg hemsida där ni kan informera besökare, mäklare och spekulanter om er förening. Det finns möjlighet att lägga in en karta så att det blir lättare att hitta till er förening. Det går självklart att lägga in bilder och dokument på era sidor.

Er hemsida kan enkelt lösenordskyddas. Ni väljer själva vilka sidor som ska vara tillgängliga för allmänheten och vilka sidor som bara medlemmar eller hyresgäster ska kunna se.

Alla medlemmar får ett eget konto som de loggar in med. Det är det som gör att bokningen, anslagstavlorna och medlemsregistret fungerar så smidigt. Det finns två sätt som medlemmarna och hyresgäster kan få sina konton:

  1. 1. Styrelsen lägger in uppgifterna - Styrelsen lägger in namn och e-post till medlemmarna. Systemet genererar ett lösenord som skickas till medlemmen i ett e-mail tillsammans med information om deras nya konto och en aktiveringslänk som de klickar på för att aktivera kontot.
  2. 2. Medlemmarna lägger själva in uppgifterna - Styrelsen kommunicerar då ut ett brf-lösenord som användarna matar in samtidigt som de anger sina uppgifter i ett registreringsformulär. Detta är väldigt smidigt för styrelsen eftersom styrelsen inte behöver lägga in alla medlemmar på egen hand. Det är också ett bra sätt om styrelsen inte har e-postadresser till alla som bor i bostadsrättsföreningen. OBS! Hyresgäster kan inte registrera sig själva utan de måste registreras av styrelsen eller en av utsedd webbmaster i Bostadsrättsföreningen.

Behörighetsnivåerna i Egrannar är stigande. Det betyder att de personer som har en högre behörighetsnivå (exempelvis Styrelse) kan göra allt som lägre behörighetsnivåer har tillgång. Många av funktionerna har två olika behörighetsnivåer. Exempelvis kan man ha olika behörighetsnivåer för att läsa respektive skriva på webbsidor och anslagstavlor. Behörighetsnivåerna i Egrannar är:

  1. 1. Alla - Den lägsta nivån, det vill säga alla även de besökare till hemsidan som inte är medlemmar och inte har loggat in.
  2. 2. Hyresgäst
  3. 3. Medlem
  4. 4. Moderator - kan redigera meddelanden på anslagstavlorna
  5. 5. Webmaster - kan redigera sidor och ändra inställningar på webbplatsen
  6. 6. Styrelse - kan göra allt, inklusive redigera sidor och ändra inställningar på webbplatsen
  7. 7. Ordförande - kan göra allt, inklusive redigera sidor och ändra inställningar på webbplatsen

Registrera din förening idag


Boka Tvättstugan och lokaler enkelt och snabbt.

Bokningssystemet är webbaserat och du lägger själv enkelt in de bokningsobjekt du vill låta medlemmar i din Brf kunna boka. Om ni har flera tvättstugor kan ni lägga in så många som ni behöver.

Det finns två typer av bokningsobjekt: Tidsbokning och Dygnsbokning. För tidsbokning anger du en starttid och en sluttid per dygn och sedan väljer du hur lång en bokningsperiod ska vara. Ett typiskt exempel på tidsbokning är tvättstugan. Om ni har en gästlägenhet i föreningen så är dygnsbokning perfekt.

Meddelande till ansvarig vid bokning. När en medlem bokar en resurs kan systemet skicka en kopia på bokningen till en eller flera ansvariga i föreningen. Det kan exempelvis vara när man bokar gästlägenheten så finns det någon i föreningen som ansvarar för att lämna ut nyckeln eller ta in en avgift bokningen. Det går att lägga in olika e-postadresser som ska få bokningskopiorna för varje bokningsobjekt.

Har inte alla Internet i bostadsrättsföreningen? Det går utmärkt att låta ett gammalt bokningssystem samexistera med onlinebokningen. Ni kan själva bestämma vilka dagar som det ska gå att boka en resurs genom att markera det i inställningarna för bokningssystemet. Det går att ange veckodagar (exempelvis måndagar och torsdagar) eller datum i månaden (exempelvis 3:e och 17:e, alternativt så kan man göra alla udda eller jämna dagar bokningsbara). På det viset kan ni enkelt bestämma att vissa dagar bokar man via bokningslistan eller cylindertavlan i tvättstugan och andra dagar bokar man via Internet.

Ett bra tips är att sätta upp ett bokningsobjekt för den gemensamma gården om ni har en sådan. I många fall är det mycket uppskattat att kunna boka gården för grillkvällar, födelsedagsfirande eller studentmottagningar.

Registrera din förening idag


Medlemsregister utan krångel.

Medlemsregistret uppdateras direkt av medlemmarna själva. De anger e-postadress, telefonnummer och mobilnummer. Styrelsen kan komplettera registret med uppgifter om vilken lägenhet personerna bor i.

Medlemmarna kan lägga in en profilbild med ett foto på sig själva. Det är ett trevligt sätt att hålla kolla på vilka som bor i huset och det gör det lättare att lära känna sina grannar.

Medlemmarna kan ange en extern postadress som styrelsen kan nå dem på om de av någon anledning inte skulle bo i BRF:en för tillfället. De kan ju ha hyrt ut i andra hand eller av någon annan anledning bo på annan plats.

Medlemmarna har tillgång till registret och kan enkelt ta direktkontakt med varandra. Det ökar grannsämjan och sammanhållningen i bostadsrättsföreningen.

Det är väldigt praktiskt att ha ett uppdaterat medlemsregister för styrelsen och medlemsregistret gör att det är enkelt att snabbt få ut information till alla boende i bostadsrättsföreningen.

Registrera din förening idag


Anslagstavlor för alla eller bara för styrelsen.

Styrelsen kan skapa valfritt antal anslagstavlor med olika behörigheter. Det går att ha en anslagstavla som alla boende kan läsa, men som bara styrelsen kan skriva på. Det går också att ha en anslagstavla som alla boende både kan läsa och skriva på.

Meddelanden på en anslagstavla e-postas direkt ut till alla som är behöriga att läsa anslagstavlan. Det gör att det är ett väldigt snabbt sätt att informera medlemmarna.

När ni skriver meddelanden på en anslagstavla så finns meddelandena kvar. De 50 senaste meddelandena visas alltid på anslagstavlan och det går att nya medlemmar har lättare att komma in i bostadsrättsföreningen och sätta sig in i vad som hänt tidigare.

Om man har många anslagstavlor kan det vara bra att utse en moderator som övervakar anslagstavlan och kan redigera eller ta bort inlägg på anslagstavlan. Styrelsen kan enkelt utse en eller flera medlemmar till moderator.

Registrera din förening idag


Mäklarinformation och andra tips.

När ni har en hemsida i bostadsrättsföreningen så finns det många saker som ni kan göra för att underlätta för styrelsen. Att lägga in de vanligaste frågorna och svaren som mäklare och spekulanter ställer är en bra början.

Registrera din förening idag


Kom igång på 15 minuter.

Det går snabbt att registrera en bostadsrättsförening. Fyll i formuläret, klicka på bekräftelselänken som vi mailar ut till dig och logga sedan in på er nya hemsida.

När du loggar in så har vi förberett några sidor åt dig. Det finns anslagstavlor och en bokningsfunktion för tvättstugan. Det är enkelt att justera inställningarna för hur bokningen av tvättstugan fungerar.

Den nya hemsidan är inte publicerad från början så du kan i lugn och ro testa och ändra på er sida, bjuda in övriga i styrelsen och sedan lansera den för medlemmarna när ni är redo.

Registrera din förening idag


Hjälp! Support och stöd.

Vi försöker att göra Egrannar så enkel att använda som möjligt, men det är klart man kan behöva hjälp att komma igång. Vi brukar börja med en genomgång via telefon. Det tar cirka 20 minuter att visa och förklara hur sajten fungerar. Har du fler frågor så hjälper vi till med dem också.

Registrera din förening idag


Forum för brf-styrelser som gör att du kan komma i kontakt med medlemmarna i andra brf-styrelser i ditt område.

Egrannars forum (som vi kallar Grannskap) är ett enkelt sätt att komma i kontakt med medlemmarna i brf-styrelserna runt om din förening. Nio av tio styrelsemedlemmar vill samarbeta med grannföreningarna och tipsa varandra om bland annat upphandlingar.

Du kan läsa mer om Grannskapet på vår blogg och du kan hitta mer praktisk information på supportsidan

Registrera din förening idag


Hyresgäster som bor i huset.

Hyresgäster har en lägre behörighetsnivå än medlemmarna så ni kan publicera information för medlemmarna som hyresgästerna inte kan ta del av. Däremot så kan medlemmarna se all information som är tillgänglig för hyresgästerna.

Har ni hyresgäster är det enkelt att bjuda in dem. Styrelsen lägger in dem i medlemsregistret och anger vilken lägenhet de bor och då skickas det ett välkomstmail till hyresgästen med en aktiveringslänk och ett lösenord så att de kan logga in.

Registrera din förening idag