Välkommen till Fyrudden (Gryt)

Vår förening finns på norra sidan av Valdemarsrviken längst ute i havsbandet vid Fyrudden, och består av 33 fastigheter. Man kommer till fastigheterna via en privat väg som sköts av föreningen. Föreningen äger och sköter också området runt de 33 fastigheterna. Föreningen har en båtbrygga och flera badplatser. Man kan ta sig till Fyrudden med buss från Valdemarsvik. Där bussen stannar finns ett hamnområde med affär, restaurang och gästbåtplatser, för mera information se https://www.fyrudden.se/. Från hamnen finns båtar som går till Harstena mm. 

Mera information om Gryt och Fyrudden finns på Grytportalen https://www.gryt.se/att-gora-i-gryt/vad-finns-att-gora-i-gryt-och-fyrudden/

Annons