Välkommen

Brf Tjärhovet är ett privatbostadsföretag. Föreningen äger fastigheten Rudan Större 11 i Stockholm. På fastigheten finns ett bostadshus som uppfördes år 1906 och totalrenoverades 1983. Föreningen upplåter 30 bostadslägenheter med bostadsrätt, två bostadslägenheter med hyresrätt. Föreningen hari dagsläget fem hyreslokaler, varav  tre är belägna i markplan och två i källarplan.