X
  • Stockholms län

  • Göteborg & VG Region

  • Blekinge län

  • Norrbottens län

  • Utomlands - Ej Sverige


  • Välkommen

    BRF Sädesärlan 40 bildades 2004 och äger fastigheten Johanneberg 28:8 på adressen Gibraltargatan 40. Fastigheten har 21 lägenheter och en affärslokal.

    Byggnaden uppfördes 1938 och 1986-87 genomgick hela fastigheten en omfattande renovering..