Brandskydd

Kom ihåg i ordningföljd:

RÄDDA – VARNA – LARMA – SLÄCK

Vid behov: Larmnummer 112

Räddningstjänsten larmas via larmnummer 112.

Uppge därefter följande:

  • Ditt namn.
  • Adress: BRF Maren, Sjöstadsvägen 6, Västervik.
  • Tala om vad du vet om det inträffade.
  • Om det finns några skadade eller speciella risker.
  • Meddela om/var någon möter upp räddningstjänsten.
  • Ange ditt telefonnummer