Välkommen

Vår förening finns på Källängsvägen 49-57 på Näset, Lidingö

Föreningen består av en fstighet med tillhörande mark. Idag består föreningen av 55 lägenheter varav 7 är hyreslägenheter. Föreningen har också en lokal som hyrs ut till en privat näringsidkare.

Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern bildades 2006 och fastigheten uppfördes 1960.