Välkommen

 

Hemsidan är under uppbyggnad!

På Kanikenäsholmen i Karlstad har det legat varv sedan mitten av 1800-talet. Men det var inte förrän 1912 då man anlade en slip som varvet fick sin storskaliga kapacitet. Under de första årtiondena byggdes främst pråmar som skulle frakta varor och material till och från Göteborg.

 

Varvet la ner verksamheten i början av 1970-talet, men än idag finns en rad byggnader, kranar och slipen kvar.

Dessa kommer att finnas integrerade i det nya området och skapa dess unika karaktär och bevara arvet från området.