X
 • Stockholms län

 • Göteborg & VG Region

 • Blekinge län

 • Norrbottens län

 • Utomlands - Ej Sverige


 • Mäklarinformation

  Fastigheten 
  Skolan köptes under 2018 och byggnation påbörjades omgående. Skolhuset byggdes om till 7 st lägenheter med storlekar 53 m2 till 123 m2. Stommen, med tak och bjälklag, och vissa delar av värmesystemet kunde behållas. I övrigt är nästan allt utbytt till nybyggnadsstandard.

  Ytterligare 18 st lägenheter, 46 m2 till 108 m2, uppfördes på fastigheten som rad- resp. parhus.

  Avgiftshöjningar
  Inga avgiftshöjningar är planerade för 2020.

  Bredband
  Fastigheten är avsluten med fiber. Samtliga lägenheter har digital-TV via Telias minimialternativ.

  Bredband via öppen fiber och ett utökat TV-utbud kan köpas privat.

  Underhållsplan
  Då fastigheten är nybyggd har ännu ingen underhållsplanen upprättats.

  Årsredovisningar
  Se bifogade årsredovningar.

  Information om överlåtelser
  Överlåtelseavgiften är 2,5% av prisbasbeloppet och betalas av säljaren.

  Juridiska personer
  Juridiska personer kan godkännas som medlemmar efter beslut av styrelsen, dock inte om det är till avsevärd skada för föreningen.

  Kontaktperson
  För mer information, kontakta Kjell Thornblad via e-post kjell.thornblad@gmail.com.

  Annonser