Välkommen

Välkommen till Brf Erik Dahlbergsgatan 36!

Viktig information till föreningens medlemmar kommuniceras via ett föreningsbrev som delas ut i pappersform ett par gånger per år, samt via en anslagstavla i trapphuset. Informationen på denna hemsida riktar sig främst till utomstående, t.ex. mäklare som fått i uppdrag att sälja en lägenhet i föreningen.

Nedan återfinns föreningens stadgar (uppdaterade 2019), ordningsregler samt ett välkomstbrev för nya medlemmar i föreningen.

I nuläget finns inte möjlighet för föreningens medlemmar att registrera sig som användare på hemsidan. Styrelsen kontaktas via mejl (se Kontakt i menyn till vänster). Det finns även en postlåda bredvid anslagstavlan i trapphuset.

Bifogade filer

Klicka på de filer du vill ladda ned.
'