Välkommen till Bostadsföreningen Trygg U.P.A

Välkommen till en av Norrköpings finaste bostadsföreningar.

På denna sida hittar du information och bilder på vårt fina hus bestående idag av 42 lägenheter och två butikslokaler.

 

______________________________________________

Aktuellt:

2018-02-25

På det här sättet vill vi göra alla medlemmar uppmärksamma på att 2018 års föreningsstämma kommer att äga rum 26:e april 2018.

I år kommer vi inte att vara på Café Vetekornet. Lokal kommer att anges i kallelsen.

OBS! Detta är ingen kallelse, utan en "save-the-date-information".

 

2017-05-16

Styrelsen har fått information från grannfastigheten att det verkar pågå någon form av kartläggning av portkoder i fastigheterna. Man har uppmärksammat personer som inte hör hemma på gården gå omkring och man har framför allt upptäckt att portkoder finns uppskrivna längst ned på dörrfodret. Nu har en av våra medlemmar upptäckt samma sak i BF Trygg. Den här gången var koden uppskriven på sidan av dosan där vi knappar in portkoden.

På förekommen anledning vill vi därför be BF Tryggs medlemmar att vara observanta på ”obehöriga” som vistas på gården/i trappuppgångarna, ev. siffer- och bokstavskombinationer som står på udda ställen samt öppna dörrar. Vi får tillsammans försöka hjälpa till att hålla ytterdörrar, källar- och vindsdörrar stängda i största möjliga utsträckning!

Det är svårt att helt och hållet skydda sig mot intrång, men lite extra uppmärksamhet den närmsta tiden kan göra stor skillnad!

Styrelsen

  ______________________________________________